Tillgänglig gatukonst: att bryta barriärer med anpassade väggar

halmstadvaggen
Halmstadväggen

I det pulserande stadslandskapet möts vi av konstens kraft och kreativitet, men för personer med funktionsnedsättningar kan många platser förbli otillgängliga. Det är därför Halmstads satsning på en tillgänglig graffitivägg för alla är en inspirerande modell för andra städer att följa. Genom att göra gatukonst och graffiti mer inkluderande skapas möjligheter för alla att aktivt delta i konstskapandet och därigenom stärka känslan av delaktighet och ägandeskap i våra stadsdelar.

Halmstads tillgängliga graffitivägg, som har uppmärksammats av Myndigheten för delaktighet, är ett exempel på hur konst och kreativitet kan bli tillgängligt för alla. En av de som har upplevt detta är Inger Nylander, en 87-årig invånare som använder rullstol. För henne var det inga problem att ta sig fram till graffitiväggen, trots att den ligger på en kulle. Kommunen har genomfört åtgärder som asfaltering och lutning av vägen till väggen, vilket gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att delta utan hinder.

– Den kille som hjälpte oss var fenomenal och vi fick göra skisser som vi hade med oss när vi besökte väggen. Jag har tidigare målat i målarböcker, där man fyller i redan färdiga mönster, så det finns många likheter. Den stora skillnaden är att man vid graffitimålning använder andra färger och annan teknik. Det var också kul att få måla på en stor vägg.

Inger Nylander, 87 år, som använder rullstol. Inger hade inga problem att ta sig fram till graffitiväggen.

För Inger och många andra äldre invånare på Harplinge äldreboende i Halmstad, blev detta initiativ en möjlighet att utforska graffitins värld. Sju kvinnor nappade på erbjudandet att prova graffitimålning och fick möjlighet att arbeta med graffitikonstnären Alexander Arlbrandt. Denna möjlighet att skapa konst på en stor vägg var en upplevelse som berikade deras liv och öppnade nya kreativa horisonter.

Detta initiativ i Halmstad började år 2014 som en del av ett samarbete med Statens konstråd och har sedan dess utvecklats till en modell för hur andra städer kan skapa tillgängliga gatukonstprojekt. Bland nyckelfaktorerna för dess framgång var att involvera samhället i beslutsprocessen, inkludera experter inom graffitikonst och hitta en central och synlig plats för graffitiväggen.

Vägen till Halmstadväggen har dock inte varit fri från utmaningar och tvivel. Vissa var oroliga att detta skulle leda till mer klotter och förstörelse, men paradoxalt nog har väggen minskat klottret i området sedan den sattes upp. Denna positiva utveckling kan tillskrivas den höjda statusen av invånarnas kreativa bidrag till stadens utseende.

Halmstadväggen är nu en central mötesplats i staden och har blivit ett uttryck för samhällets gemenskap och inkludering. Väggen har också anpassats för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar, med olika sektioner för olika nivåer av engagemang.

Genom att göra gatukonst och graffiti tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar, skapar vi en mer inkluderande och demokratisk stadsbild. Halmstads modell visar att konst kan vara en kraftfull katalysator för delaktighet och att tillgänglighet är nyckeln till att bryta barriärer och skapa en mer inkluderande stad för alla.

Källa: Halmstad satsar på graffitimålning för alla åldrar, Myndigheten för delaktighet

Om Halmstaväggen:
Titta på bilder från väggen via hashtaggen #halmstadväggen på Instagram. Väggen ligger på adressen: Växjövägen 11 i Halmstad.
Halmstad.se/halmstadvaggen

Öppna väggar i Sverige: Hitta en laglig målarvägg nära dig

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *