Historia

Svensk gatukonst och graffiti historia intresserar många som får intresse för konstformerna. Sverige har haft en levande och aktiv scen med oräkneliga aktiva konstnärer. Men när en historisk skrivning över svensk graffiti och gatukonst ska göras behöver mycket mer än bara konstnärer nämnas. Vi har haft elsjälar som utvecklat denna konstform genom sitt engagemang i att arrangera evenemang, öppna väggar, butiker, hållit kurser/föreläsningar/workshops, producerat böcker filmer och tidningar eller podcast, drivit skolor och mycket mer där till.

Denna sida är bara påbörjad. Ambitionen är att bygga vidare och med tiden bygga en enklare historieskrivning, utan att lova det omöjliga, nämligen — en komplett skrivning av den svenska graffiti- och gatukonst-historian.

Några datum i den svenska graffitins och gatukonstens historia:

  • 1986 – Zip 13 blev ”King of Bombing” och taggade Hötorgsskraporna vid taknocken. Källa