Klottersanering

Klottersanering & Klotterskydd – Graffiti removal

Klottersanering

Det finns både kemisk och mekanisk borttagning. Kemikalier i klotterborttagningsmedel som används vid klottersanering.

Miljövänlig klottersanering?

Många saneringsfirmor menar att de använder miljövänliga kemikalier och metoder i sitt arbete. Med miljövänliga kemikalier avses då ofta kemikalier som är biologiskt nedbrytbara. En saneringsfirma hänvisar ofta till att deras leverantörer står under kemikalieinspektionens kontroll. Vanliga löften från saneringsfiromr:

  • Liten påverkan på fasaden
  • Endast miljögodkända medel

Klottersanering utgör ett miljöproblem eftersom kemikalier vid sanering normalt sett rinner iväg som dagvatten vilket förorenar sjöar och vattendrag.

– Ur examensarbeteav Charlotta Sundin

Klottersanering
Hur miljöskadlig är verksamheten i Stockholms Stad?
Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd
Stockholms universitet, 2013
av Charlotta Sundin

Metoder för klotttersanering

  • Högtryckstvättar
  • Blästring
  • Kemikaliesanering

Klotterborttagningsmedel

Många fastighetsägare och saneringsfirmor använder klotterborttagningsmedel för att lösa upp färgen och på så vis få bort den från ytan.

Klotterskydd

Klotterskydd är olika former av behandling av ytor i förebyggande syfte. Målsättningen är att göra det enklare att sanera ytan vid eventuellt kommande klotter. Genom att klottret blir lättare att sanera så innebär det enligt saneringsföretagen att slitaget på underlaget blir mindre. Det är också vanligt att man menar att den framtida saneringskostnaden minskar när ytan är preparerad med klotterskydd.

Vem köper klottersanering?

Några av det som köper in tjänsten klottersanering är fastighetsbolag (som till exempel Familjebostäder, Svenska bostäder), trafikkontor, kommuner, fastighetsskötare, skolor och parkeringsföretag.

Saneringsföretag

Några företag inom klottersanering i Sverige är:

Color off

https://coloroff.se/

Klotterkonsulten

https://klotterkonsulten.se/

Svensk klottersanering

https://klottersanera.se/

All Remove

Klottersaneringsjour

När det är bråttom att tvätta bort klotter, då kan man ringa till en klottersaneringsjour. Detta är en tjänst vissa sneringsfirmor har. Då vänder du dig till jour numret och får snabb service.

Bäst på klottersanering i Stockholm, Malmö och Göteborg

Någon som kan rekommenderas och som är bäst på klottersanering i Stockholm, Malmö och Göteborg? Skriv din rekommendation nedan.